Zavolajte nám +421 940 369 169
Pracovný čas 8:00-18:00
Trebišov 075 01 Tabaková 18
Tepelné čerpadlá

Dotácie na tepelné čerpadlá až 3400€

Zelená domácnostiam

Ak máte záujem získať dotáciu na tepelné čerpadlo neváhajte nás kontaktovať ohľadom aktuálnych informácií, prípadne vám rovno pomôžeme s vybavením dotácie priamo pre vás.

Spoločnosť Intel-DOM je certifikovanou inštalačnou firmou na inštaláciu, predaj a servis tepelných čerpadliel značiek Daikin a Samsung.

Ľudia si čoraz viac uvedomujú náklady spojené s vykurovaním. Tradičné vykurovacie systémy a kotle používajú fosílne palivá, čím sa stávajú príliš nákladnými a pre životné prostredie neudržateľnými. Nikto nechce plytvať svojimi peniazmi. Keďže dve tretiny tepla generovaného systémami tepelných čerpadiel sú úplne zadarmo, dokonalé riešenie je na dosah. Okrem toho, keďže tepelné čerpadlá spotrebujú menej energie než bežné vykurovacie systémy, vytvárajú aj menej emisií CO2.

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda a vzduch-vzduch používajú energiu z obnoviteľných zdrojov: z okolitého vzduchu. Tieto energetické zdroje sú obnoviteľné a nevyčerpateľné. Samozrejme, tepelné čerpadlá tiež používajú energiu na prevádzku (zväčša elektrickú), ale táto energia sa v stále väčšej miere dá vytvoriť z obnoviteľných zdrojov energie (solárna energia, veterná a vodná energia, biomasa)

Nie je prekvapením, že ľudia v celej Európe začínajú spoznávať nové technológie vykurovania. Do desiatich rokov budú prakticky všetky správne zateplené budovy vykurované s tepelnými čerpadlami. Milióny čerpadiel je už nainštalovaných v rezidenčných a komerčných aplikáciách. Tak… prečo čakať?

95 % našich klimatizačných zariadení dokáže vykurovať a/alebo chladiť a preto sú to tepelné čerpadlá. Produkty v tejto kapitole sú optimalizované riešenia pre vykurovanie, keďže ich hlavnou oblasťou a účelom je vykurovanie.

Naše práce